Filter

PIR Powerdeck-F

Anzeige
Packung PIR 30 mm dick - Rd 1,15 - Recticel Powerdeck® F - gerade Kanten - 600 x 1200mm 16pl/PackungPackung PIR 30 mm dick - Rd 1,15 - Recticel Powerdeck® F - gerade Kanten - 600 x 1200mm 16pl/Packung
30 mm
Packung PIR 40 mm dick - Rd 1,5 - Recticel Powerdeck® F - gerade Kanten - 600 x 1200mm 12pl/PackungPackung PIR 40 mm dick - Rd 1,5 - Recticel Powerdeck® F - gerade Kanten - 600 x 1200mm 12pl/Packung
40 mm
Packung PIR 50 mm dick - Rd 1,5 - Recticel Powerdeck® F - gerade Kanten - 600 x 1200mm 12pl/PackungPackung PIR 50 mm dick - Rd 1,5 - Recticel Powerdeck® F - gerade Kanten - 600 x 1200mm 12pl/Packung
50 mm
Packung PIR 60 mm dick - Rd 2,30 - Recticel Powerdeck® F - gerade Kanten - 600 x 1200mm 12pl/PackungPackung PIR 60 mm dick - Rd 2,30 - Recticel Powerdeck® F - gerade Kanten - 600 x 1200mm 12pl/Packung
60 mm
Packung PIR 80 mm dick - Rd 3,05 - Recticel Powerdeck® F - gerade Kanten - 600 x 1200mm 12pl/PackungPackung PIR 80 mm dick - Rd 3,05 - Recticel Powerdeck® F - gerade Kanten - 600 x 1200mm 12pl/Packung
80 mm
Packung PIR 100 mm dick - Rd 3,80 - Recticel Powerdeck® F - gerade Kanten - 600 x 1200mm 12pl/PackungPackung PIR 100 mm dick - Rd 3,80 - Recticel Powerdeck® F - gerade Kanten - 600 x 1200mm 12pl/Packung
100 mm
Packung PIR 120 mm dick - Rd 4,60 - Recticel Powerdeck® F - gerade Kanten - 600 x 1200mm 12pl/PackungPackung PIR 120 mm dick - Rd 4,60 - Recticel Powerdeck® F - gerade Kanten - 600 x 1200mm 12pl/Packung
120 mm
Packung PIR 140 mm dick - Rd 5,35 - Recticel Powerdeck® F - gerade Kanten - 600 x 1200mm 12pl/PackungPackung PIR 140 mm dick - Rd 5,35 - Recticel Powerdeck® F - gerade Kanten - 600 x 1200mm 12pl/Packung
140 mm